Política de privacitat

A l’efecte de donar compliment al deure d’informació del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades -d’ara endavant, RGPD- li detallem a continuació la nostra Política de Privacitat:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: CORRALES ASOC, S.L.
CIF: B60509965
Adreça Postal: c/ Bonavista, 88 (08960 SANT JUST DESVERN)
Telèfon: 93 470 32 00
Correu electrònic: info@corralesasoc.com

Amb quines finalitats tractem les seves dades personals?

Les dades que Vostè ens ha proporcionat, ens serviran per a poder prestar-li el servei que ens ha contractat i/o donar resposta a la consulta o sol·licitud plantejada.

Així mateix, utilitzarem aquestes dades per a oferir-li informació sobre els nostres productes o serveis, que entenem que poden resultar del seu interès.

També utilitzarem les seves dades personals per a remetre-li informació sobre productes o serveis de CORRALES CAFIDE.

Termini de conservació de les seves dades.

Conservarem les seves dades personals mentre es mantingui la relació comercial i, una vegada finalitzada aquesta relació, si Vostè no exercita els seus drets d’oposició i/o cancel·lació com li indiquem en els següents apartats.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les seves dades és la prestació del servei que Vostè ens ha encarregat o per a donar resolució a la consulta o sol·licitud plantejada.

Així mateix, el tractament de les seves dades personals per a enviar-li publicitat dels nostres productes o serveis, està basat en l’interès legítim d’aquesta empresa, donada la relació comercial existent, de conformitat amb el que es disposa en el Considerant 47 RGPD i sense perjudici del seu dret d’oposició.

Finalment, el tractament de les seves dades per a remetre-li informació comercial sobre productes o serveis de CORRALES CAFIDE, està basat en el seu consentiment pel que vostè podrà oposar-se en qualsevol moment a aquesta mena d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@corralesasoc.com, indicant en l’assumpte “Baixa RGPD”, sense que, en cap cas, la retirada del consentiment per a aquests enviaments publicitaris condicioni la prestació del servei.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades personals es comparteixen amb altres empreses de la firma CORRALES CAFIDE que està integrat per les següents entitats:

  • CAFIDE, S.A., amb C.I.F. A08963498

Domiciliada a (08960) SANT JUST DESVERN, carrer Bonavista, 88.

Encarregats de tractament.

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb els qui es formalitza un contracte que recull les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregats de Tractament.

Cessions obligatòries.

Finalment, les seves dades seran cedides a administracions i altres organismes públics en aquells casos en els quals això vingui imposat per obligació legal o per disposició judicial.

Quins són els seus drets quan Vostè ens facilita les seves dades?

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals; així com a sol·licitar la rectificació d’aquestes, quan resultin inexactes o incomplertes; i, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En relació amb el tractament de les seves dades per a l’enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis, així com en els altres casos previstos en l’article 21 del nou RGPD, tindrà dret d’oposició, i en aquest cas deixarem de tractar les seves dades per a aquestes finalitats, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En els casos de l’article 18 RGPD, tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Finalment li assisteix el dret a la portabilitat per a obtenir còpia de les seves dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

Manera d’exercitar-los.

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit dirigit a l’adreça del responsable del fitxer o enviar comunicat al correu electrònic info@corralesasoc.com.

Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia de l’el seu DNI o document identificatiu equivalent.

En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també documento que acrediti la representació i document identificatiu d’aquest.

Pot obtenir models per a l’exercici d’aquests drets en la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (A.E.P.D.): www.agpd.es.

Reclamació davant l’A.E.P.D.

Així mateix, l’informem que pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a la AGPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan, 6 28001-Madrid.